Tervitus klubikaaslastele.

Väga mõjuvatel põhjustel toimub viinakuu kohviõhtu erandkorras

kolmapäeval, 30. oktoobril, ikka vanas kohas- Konse Motelli kohvitoas.