Pärnumaa vanatehnikahuvilised on organiseerunud juba aastast 1976,  kui ühing AUTOM-i juurde loodi üle-eestiline vanasõidukite klubi UNIC. Selles oli neli piirkonda ja kuni 25. veebruarini 1990 tegutseti Klubi Unic Läänepiirkonna nime all. Oli tegus aeg, mil iga vanatehnikaüritus oli suursündmus ning muude tegemiste hulgas valmis isegi vastav exlibris.

Järgnevalt, peale klubi piirkondade reorganiseerimist tegutseti iseseisva klubina nimetuse Klubi „UNIC“ Pärnu sektsioon all. Ametlik värk. Oma pitsat ja puha. Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registri keskuses registreeriti Klubi „UNIC“ Pärnu sektsioon 04.aprillil 1995, mille kohta anti välja vastav tunnistus.

 

Läänepiirkonna tegutsemise aega jääb klubiliikmete ühisel nõul ja jõul endise pesuköögi ruumide korrastamine klubiruumide tarbeks aadressil Pärnu linn, Väike-Tööstuse 2. Esimesel korrusel oli alguses esik trepikojaga ja koosolekuruum, hiljem lisandus teisele korrusele väike baarinurgake ja piljardilaud.

 

Samuti oli klubil kasutada garaaž Papli tänaval. Omandireformi käigus tagastati mõlemad hooned endistele omanikele ja seetõttu ei olnud nende kasutamine klubi poolt enam võimalik. Kahjuks on praeguseks endisaegsetest klubiruumidest jäänud vaid aimatav sildi jälg sissekäigu varikatusel.

See oli segane aeg igas mõttes. Ka seadusandlus muudkui muutus ja nii tuli vastavalt asjaoludele küll muuta klubi põhikirja, küll klubi ümber registreerida jälle uude registrisse. Aga kõik see sai tehtud. Järgmiseks kooskäimiskohaks kujunes aastast 1999 Pärnu linna piiril Saugas tegutsev Täkuvälja kõrts. Sai seal nii töökoosolekuid peetud kui ka jõulupidusid.

Täkuvälja kõrts

Maie Urb lugemas jõululuulet päkapikk Villule

"Uno Kiismaa arvates pole kõrts ilma lõõetsata päris kõrts"

Tänu Jaan ja Tiina Eelmaa vastutulelikkusele oli võimalus ruume kasutada kuni kõrtsi tegutsemise lõpuni.

 

Tasapisi lisandus klubisse liikmeid juurde ja alates 2007. aastast sai klubiliikmete kooskäimise kohaks Konse motell ja karavankämping Pärnus, Suur-Jõe 44d.

 

 

Alates 14. novembrist 2010, mil võeti vastu uus põhikiri, tegutsetakse Pärnumaa Vanatehnika Klubi nime all.

  

Liikmete nimekiri on aastate jooksul olnud muutuva suurusega. Lisaks Pärnumaa vanatehnikahuvilistele on liikmeid ka naabermaakondadest. Aktiivseid liikmeid on umbes 30 ümber. Juhatus on olnud enamasti kolmeliikmeline. Talveperioodil on kujunenud kokkusaamisajaks kuu viimase neljapäeva õhtu kohviõhtu.

 

Viimase kümne aasta tegevustesse mahub hulgaliselt ühiseid väljasõite suurema või väiksema seltskonnaga, nii ligidale kui ka kaugematesse kohtadesse. Ümbruskaudsetel laatadel on juba traditsiooniks saanud vanatehnika osalemine. Suuremateks korraldatavateks üritusteks on kujunenud Maima Masinapäevad ja Konse Vanatehnikapäevad.

Lavasaare laadal kuuleb ka maamootorite tuksumist

Ja Maimas saab näha kündmist, nii nagu see kunagi käis

Suve suurürituse "Konse vanatehnikapäevad" 2019 osalejad